Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 28 marca 2024    Wyświetleń: 410   Autor: Aneta Stępień

Logo Powiatu Piotrkowskiego
 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 26.03.2024 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez: Stowarzyszenie „Aktywni Wola Krzysztoporska”, z siedzibą w Borowa 54A , 97-371 Wola Krzysztoporska na realizację zadania publicznego z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: „Nakręć się na ekologię” – (stanowiąca załącznik nr 1). Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Realizację zadania zaplanowano w okresie od 10.09.2024 r. do 30.11.2024 r., a wnioskowana kwota to 10 000,00 zł.
Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 27.03.2024 r. uznał celowość realizacji ww. zadania i podaje ofertę do wiadomości publicznej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Dokument nieedytowalny, niewytworzony przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenie - wersja edytowalna

Formularz uwag

Podobne artykuły