Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 23 września 2020    Wyświetleń: 159   Autor: Aneta Stępień

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 18.09.2020 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży „HARC” z siedzibą Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Zamurowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Poznaj swoją małą ojczyznę” – wycieczka środowisk harcerskich – (stanowiąca załącznik nr 1).

Ogłoszenie

Dokument nieedytowalny, niewytworzony przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz uwag

Klauzula RODO

Podobne artykuły