Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania przez RWOPR

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 20 maja 2021    Wyświetleń: 163   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 13.05.2021 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego.”

Ogłoszenie o ofercie

Oferta

Formularz uwag

Ogłoszenie o konkursie wersja edytowalna

Podobne artykuły