Ogłoszenie o naborze - Komisja Konkursowa 2021

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 24 czerwca 2021    Wyświetleń: 57   Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE
Nabór kandydatów z organizacji pozarządowej lub podmiotu

wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej,

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego

w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Ogłoszenie - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2021

Ogłoszenie - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2021 - wersja edytowalna

Formularz - nabór na członków Komisji Konkursowej 2021
 

Podobne artykuły