Ogłoszenie o naborze - Komisja Konkursowa

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 10 marca 2021    Wyświetleń: 130   Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów z organizacji pozarządowej lub podmiotu

wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków  Komisji Konkursowej,

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2021 - wersja edytowalna

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2021

Formularz zgłoszeniowy

Podobne artykuły