Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - promocja zdrowia 2024

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 05 czerwca 2024    Wyświetleń: 39   Autor: Aneta Stępień

Logo powiatu

OGŁOSZENIE
Nabór kandydatów z organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego

w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku

Ogłoszenie - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - wersja edytowalna

Ogłoszenie - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Formularz - nabór na członków Komisji Konkursowej

Podobne artykuły