Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej 2020

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 13 stycznia 2020    Wyświetleń: 138   Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2020

Formularz zgłoszeniowy

Podobne artykuły