Ogłoszenie o konsultacjach

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 25 sierpnia 2020    Wyświetleń: 180   Autor: Aneta Stępień

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Formularz konsultacji

Ogłoszenie konsultacji

Roczny Projekt Programu Współpracy

Uchwała w sprawie przyjęcia programu i konsultacji

Podobne artykuły