Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2023

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 24 marca 2023    Wyświetleń: 247   Autor: Mariusz Staszek

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 i 1812) oraz uchwały nr LVII/396/22 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7563 oraz z 2023 r. poz. 416)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku - wersja edytowalna

Wzór oferty

 

Podobne artykuły