Ogłoszenie o konkursie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 08 marca 2021    Wyświetleń: 187   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 920) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/202/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku - wersja edytowalna

Wzór oferty

Podobne artykuły