Ogłoszenie o konkursie - pomoc prawna

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 25 października 2023    Wyświetleń: 404   Autor: K. Szyposzyńska

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim


Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie powierzenia prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego w 2024 roku

 

Ogłoszenie o Konkursie

Ogłoszenie o Konkursie - wersja edytowalna

Uchwała

Wzór oferty

Podobne artykuły