Oferta - „Profilaktyka onkologiczna”

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 15 września 2022    Wyświetleń: 39   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 12.09.2022 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek „KAMILKI”, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krasickiego 3, 97-300 Piotrków Trybunalski na realizację zadania publicznego z zakresu: ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka onkologiczna” – (stanowiąca załącznik nr 1). Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczona oferta

Ogłoszenie o ofercie

Formularz uwag

Klauzula RODO

 

Podobne artykuły