Oferta na realizacje zadania „Dobrze być sobą”

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 09 czerwca 2021    Wyświetleń: 134   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 2.06.2021 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą Łodzi, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź, na realizację zadania publicznego z zakresu: ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: „Dobrze być sobą” – (stanowiąca załącznik nr 1).
Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizację zadania zaplanowano w okresie od 1.09.2021 r. do 28.11.2021 r., a wnioskowana kwota to 8 000,00 zł. Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 7.06.2021 r. uznał celowość realizacji ww. zadania i podaje ofertę do wiadomości publicznej. Ww. oferta zostanie zamieszczona w dniu 9.06.2021 r.

Ogłoszenie wersja edytowalna

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Dokument nieedytowalny, niewytworzony przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Formularz uwag

Klauzula RODO

 

Podobne artykuły