Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 05 sierpnia 2020    Wyświetleń: 264   Autor: admin

 

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2020

Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2020.

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2020

Formularz zgłoszeniowy

 

Podobne artykuły