Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 13 października 2022    Wyświetleń: 558   Autor: Aneta Stępień

OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy

Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023


Samorząd Powiatu Piotrkowskiego zaprasza działające na terenie Powiatu Piotrkowskiego organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich opinii, uwag i wniosków do projektu Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Ogłoszenie konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy

Uchwała w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Rocznego Programu

Projekt Rocznego Programu Współpracy

Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy na 2023 rok

Podobne artykuły