Konkurs na realizację zadań publicznych

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 28 lipca 2020    Wyświetleń: 218   Autor: Aneta Stępień

 

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2020  poz. 920) oraz art. 4 ust. 1 pkt 10 i art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13
i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie
(Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/97/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku

Wzór oferty

Podobne artykuły