Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 17 grudnia 2020    Wyświetleń: 92   Autor: Aneta Stępień

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości -  budynku 15 m2  położonego w Piotrkowie Trybunalskim, na działce nr 59/6 obręb 22, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Witoldowi Szymańskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą Witold Szymański – NZOZ AMICUS-MED, z przeznaczeniem na cele działalności medycznej polegającej na komercyjnym pobieraniu wymazów dla testów PCR – COVID 19.

            Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 7, oraz opublikowanym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl

Uchwała wraz z ogłoszeniem o wykazie

 

 

Podobne artykuły