Ogłoszenie o wykazie - Piotrków Trybunalski

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 27 listopada 2020    Wyświetleń: 142   Autor: Aneta Stępień

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości  położonej w Piotrkowie Trybunalskim, działka nr 59/6 obręb 22, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, celem obsługi punktu wymazowego Driver Thru w Piotrkowie Trybunalskim polegającej na pobieraniu wymazów dla testów COVID 19.

            Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl

Uchwała wraz z wykazem

Podobne artykuły