Ogłoszenie o wykazie - Golesze

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 12 maja 2020    Wyświetleń: 133   Autor: Aneta Stępień

WYKAZ

lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa

przeznaczonego do sprzedaży

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony został do sprzedaży lokal mieszkalny usytuowany w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w obrębie Dobra Golesze gm. Wolbórz, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 49/12 o pow. 0,2838 ha tj:

  • lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 62,67 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi (pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. użytkowej 31,84 m²) oraz udziałem w ww. nieruchomości gruntowej, wynoszącym 9451/35668 części

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim i prowadzona jest dla niej księga wieczysta KW Nr PT1P/00055340/1.

Obecnie gmina Wolbórz nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zasięgiem nieruchomość położoną w obrębie Dobra Golesze gm. Wolbórz, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 49/12 .

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolbórz (Uchwała Nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 lutego 2012 r.)  przedmiotowa nieruchomość stanowi tereny zamknięte.

Lokal mieszkalny nr 3 składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc.

Cena lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, wynoszącym 8264/35668 części wynosi 92.200,00 zł.

II

Powyższy lokal mieszkalny przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

III

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej wyżej na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.        

IV

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach  internetowych Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.plwww.powiat-piotrkowski.bip.net.pl oraz zostanie przekazany Wojewodzie Łódzkiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Podobne artykuły