Ogłoszenie o wykazie - Czarnocin

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 01 czerwca 2022    Wyświetleń: 102   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1790/15 o pow. 0,4908 ha, położonej w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1P/00051075/4, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Czarnocin.

            Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl.

Uchwała wraz z wykazem

Podobne artykuły