Ogłoszenie o wykazach - BARKOWICE

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 08 grudnia 2020    Wyświetleń: 95   Autor: Aneta Stępień

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do wydzierżawienia   w drodze przetargu następujące nieruchomości:

  1. Część nieruchomości położonej w obrębie Barkowice gm. Sulejów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr nr: 1407/3, 1408/3, 1409/3                      o łącznej pow. 0,4834 ha
  2. Część nieruchomości położonej w obrębie Barkowice gm. Sulejów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr nr: 1411/1, 1411/5, 1412/1, 1412/2, 1412/6, 1413/1, 1413/5 o łącznej pow. 0,8613 ha
  3. Część nieruchomości położonej w obrębie Barkowice gm. Sulejów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr nr: 1414/1, 1414/5, 1415/5, 1415/6 o łącznej pow. 1,5707 ha (z przedmiotu dzierżawy zostanie wyłączona część zabudowana działki oznaczonej nr 1414/5 o powierzchni 0,1000 ha, która już jest wydzierżawiona)

Przedmiotowe nieruchomości opisane są w odrębnie sporządzonych wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 7 i Urzędu Miejskiego w Sulejowie oraz wykazy te zostały zamieszczone na stronach internetowych Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.plwww.powiat-piotrkowski.bip.net.pl oraz na stronie podmiotowej Wojewody Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykaz Barkowice - A

Wykaz Barkowice - B

Wykaz Barkowice - C

Podobne artykuły