Ogłoszenie o wykaz nieruchomości - Kolonia Szydłów

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 19 lipca 2021    Wyświetleń: 61   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19.07.2021 r. do dnia 09.08.2021 r. wykaz zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 0032 Kolonia Szydłów, gmina Grabica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 92/4 o pow. 0,3196 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00069271/7, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Grabica, z przeznaczeniem na prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie.

            Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl            

Uchwała wraz z treścią ogłoszenia        

Podobne artykuły