Ogłoszenie o wykaz - Czarnocin

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 06 lipca 2020    Wyświetleń: 146   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek: 1590 o pow. 2,20 ha, 1784 o pow. 3,05 ha, 1788 o pow. 17,20 ha,  położonych w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1P/00053647/9, przeznaczonej do sprzedaży.

            Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl

Ogłoszenie wraz z uchwałą

Nieodpłatna służebność gruntowa

Podobne artykuły