Ogłoszenie o prztargu - Bujny działka 788/76

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 07 lipca 2021    Wyświetleń: 100   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, iż został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 788/76, o pow. 5,2006 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1.

            Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 975 390,00 zł.

            Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

            Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.

            Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 16 września 2021 roku w wysokości 50 000,00 zł z dopiskiem: „Wadium – Bujny, działka 788/76” na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

            Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.otoprzetargi.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

            Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro lub telefonicznie pod nr: 44 732-88-36, 44 732-88-37, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji, i Mienia Powiatu.

Ogłoszenie wraz z uchwałą

Podobne artykuły