Ogłoszenie o przetargu - Bujny działka nr: 788/77

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 07 lipca 2021    Wyświetleń: 129   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, iż został ogłoszony pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 788/77 o pow. 5,3444 ha,  położonej w obrębie Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1.

            Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 400 000,00 zł.

            Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

            Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu)
o godz. 1000.

            Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych zgodnie z definicją zawartą w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm.)

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie wymaganych dokumentów do dnia 1 września 2021 roku oraz po dopuszczeniu do uczestnictwa w przetargu, wniesienie do dnia 10 września 2021 roku wadium w wysokości 20 000,00 zł z dopiskiem: „Wadium – Bujny działka nr: 788/77” na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

            Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.otoprzetargi.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

            Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro lub telefonicznie pod nr: 44 732-88-36, 44 732-88-37, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Ogłoszenie o przetargu wraz z uchwałą

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Podobne artykuły