Obwieszczenie Starosty - Gmina Gorzkowice

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 09 stycznia 2023    Wyświetleń: 424   Autor: R.Jakubiak

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Piotrkowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 176) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 3915E w miejscowości Gorzkowice – ul. Przedborska.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych:

  • 939/1, 939/2, 939/3, 1192, obręb 0008 Gorzkowice, gmina Gorzkowice

  • 322, obręb 0018 Plucice, gmina Gorzkowice

oraz na działce o numerze ewidencyjnym:

  • 938/2, obręb 0008 Gorzkowice, gmina Gorzkowice

powstałej w wyniku podziału nieruchomości oznaczonej odpowiednio nr ewid.:

  • 938, obręb 0008, gmina Gorzkowice

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna działka o numerze ewidencyjnym:

  • 938/2, obręb 0018, gmina Gorzkowice

staną się własnością Powiatu Piotrkowskiego

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia publikacji obwieszczenia można składać ewentualne uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa, Dział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16A, pokój 109, I piętro w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podobne artykuły