Obwieszczenie - Rokszyce przebudowa drogi gminnej

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 21 września 2021    Wyświetleń: 87   Autor: K. Szyposzyńska

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Piotrkowskiego

    • o wydaniu decyzji nr 2/ 2021 z dnia 10.09.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że w dniu 10.09.2021r. została wydana dla zarządcy drogi gminnej - Wójta Gminy Wola Krzysztoporskiej decyzja nr 2/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie fragmentu drogi gminnej o nr 110464E wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w tym: kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego położonej w Rokszycach w gminie Wola Krzysztoporska, droga o znaczeniu „L” na działkach o nr ewid. 19 obręb 0043 Rokszyce I,  nr ewid. 397, 362/17, 362/16, 398/1, 399/1, 400/1, 401/1, 404/1, 405/1, 406/1, 362/18 obręb 0020 Majków Duży oraz  na działce o nr ewid. 404/3 obręb 0020 Majków Duży, gmina Wola Krzysztoporska, która powstała z podziału działki o nr ewid. 404/2 obręb 0020 Majków Duży, gmina Wola Krzysztoporska.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości - działki o numerze ewidencyjnym 404/2 obręb Majków Duży (404/3 i 404/4)  obręb 0020 Majków Duży, gmina Wola Krzysztoporska,   przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa - działki o numerze ewidencyjnym 362/17 obręb 0020 Majków Duży, gmina Wola Krzysztoporska oraz wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej o nazwie jw.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia publikacji obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji nr 2/2021 z dnia 10.09.2021r. w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa, Dział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16A, pokój 109, I piętro w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podobne artykuły