Obwieszczenie - Rokszyce

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 04 czerwca 2021    Wyświetleń: 74   Autor: Aneta Stępień

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Piotrkowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

            Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku zarządcy drogi gminnej Wójta Gminy Wola Krzysztoporskiej w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przedmiocie budowy i przebudowy fragmentu drogi gminnej o nr 110464E wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury położonej w Rokszycach w gminie Wola Krzysztoporska, droga o znaczeniu „L”.

Inwestycja położona jest na działce o nr ewid. 19 obręb 0043 Rokszyce I,  na działkach o nr ewid. 397, 362/17, 362/16, 398/1, 399/1, 400/1, 401/1, 404/1, 405/1, 406/1, 362/18 obręb 0020 Majków Duży oraz  na działce o nr ewid. 404/3 obręb 0020 Majków Duży, gmina Wola Krzysztoporska, która powstała z podziału działki o nr ewid. 404/2 obręb 0020 Majków Duży, gmina Wola Krzysztoporska.

            Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 404/3, 362/16, 362/17, 362/18 obręb 0020 Majków Duży staną się własnością Gminy Wola Krzysztoporska.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia publikacji obwieszczenia można składać ewentualne uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa, Dział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16A, pokój 109, I piętro w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podobne artykuły