Obwieszczenie - Jagiełły i Klasztorna w Sulejowie

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 08 września 2022    Wyświetleń: 449   Autor: Aneta Stępień

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Piotrkowskiego

wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

            Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 176) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy  drogi powiatowej nr 3106E w mieście Sulejów – ul. Jagiełły i ul. Klasztorna.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych:

  • 198 obręb 0004, miasto Sulejów
  • 17/2, 17/1 obręb 0007, miasto Sulejów

oraz na działkach o numerach ewidencyjnych:

  • 117/2, 116/2, 115/2, 19/11, 19/13, 19/10, 114/2, 19/7, 388/2, 16/1, 111/9, 111/7, 111/5, 3/4, 3/6 obręb 0007, miasto Sulejów
  • 238/2, 239/2 obręb 0003, miasto Sulejów

powstałych w wyniku podziału nieruchomości oznaczonych odpowiednio nr ewid.:

  • 117, 116, 115, 19/5, 19/2, 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 111/1, 3/1, 3/2 obręb 0007
  • 238, 239 obręb 0003, miasto Sulejów

            Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna działki o numerach ewidencyjnych:

  • 117/2, 116/2, 115/2, 19/11, 19/13, 19/10, 114/2, 19/7, 388/2, 16/1, 111/9, 111/7, 111/5, 3/4, 3/6 obręb 0007, miasto Sulejów
  • 238/2, 239/2 obręb 0003, miasto Sulejów

staną się własnością Powiatu Piotrkowskiego.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia publikacji obwieszczenia można składać ewentualne uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa, Dział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Sienkiewicza 16A, pokój 109, I piętro w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podobne artykuły