Ruszył nabór wniosów w ramach programu NIEPODLEGŁA

Kategoria: Kultura   Dodano: 04 stycznia 2021    Wyświetleń: 381   Autor: Aneta Stępień

Biuro programu NIEPODLEGŁA rozpoczęło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń zaplanowanych do realizacji w 2021 r. Wsparcie jest przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.


O dofinansowanie mogą starać się samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i organizacje pozarządowe (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) do godziny 1559 poprzez formularz w systemie Witkac.pl. O szczegółach programu dotacyjnego, kryteriach oceny, rodzajach kwalifikujących się zadań oraz instrukcję składania wniosku i regulamin programu można dowiedzieć się na stronie https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/.

Podobne artykuły