Konkurs dla miłośników fotografii

Kategoria: Kultura   Dodano: 08 września 2021    Wyświetleń: 36   Autor: Aneta Stępień

„Kolejowe Łódzkie” pod taką nazwą Samorząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach  Europejskiego Roku Kolei 2021.


Cele konkursu

 • promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021;
 • uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej;
 • utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu;
 • promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu;
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

Uczestnik konkursu

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna przebywająca na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego, który przesłał Zdjęcie Konkursowe:

 • I kategoria wiekowa: od 15 do 18 roku życia reprezentowany i zgłoszony przez rodzica/prawnego opiekuna do udziału w Konkursie;
 • II kategoria wiekowa: powyżej 18 roku życia.

Warunki udziału w konkursie

 • zdjęcia Konkursowe muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu tj. przedstawiać tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o. o.);
 • w ramach Konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie Zdjęcie aparatem fotograficznym lub smartfonem, które nie może być nigdzie wcześniej publikowane i nagrodzone w innych konkursach,
 • ze zgłoszeniem należy przesłać 1 Zdjęcie Konkursowe zapisane w formacie *JPG – w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720;
 • zgłoszenia Zdjęć Konkursowych należy wysłać w formie wypełnionego formularza konkursowego umieszczonego na stronie internetowej https://elodzkie.pl/ankiety/wojewodzki-konkurs-fotograficzny-kolejowe-lodzkie

Zgłoszenia udziału w konkursie i Zdjęcia Konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 r. do godziny 12.00.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac konkursowych. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi www.lodzkie.pl

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe oraz nagrody specjalne ufundowane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs.infrastruktura@lodzkie.pl lub nr tel.: 42 291 97 32

Podobne artykuły