Ostrzeżenie hydrologiczne nr 67

Kategoria: Komunikaty   Dodano: 15 lipca 2021    Wyświetleń: 268   Autor: Karolina Cubała


Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:67

Zjawisko/stopień zagrożenia: gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar: zlewnie dopływów Wisły (łódzkie)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 15.07.2021 r. do godz. 08:00 dnia 16.07.2021 r.

Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie