Zdalnie w szkołach powiatowych, czyli jak

Kategoria: Informacje   Dodano: 24 marca 2020    Wyświetleń: 571   Autor: Aneta Stępień

Nagła sytuacja w kraju wymusiła zawieszenie zajęć w szkołach. To duży problem zwłaszcza dla szkół zawodowych, a do takich należą szkoły powiatowe. Najnowsze Rozporządzenie Ministra Oświaty z 20  marca nałożyło na placówki oświatowe obowiązek organizacji zajęć edukacyjnych na odległość.


            MEN pozwoliło na modyfikację programu nauczania tak, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w terminie późniejszym, a nawet w kolejnych latach nauki, chodzi głównie o zajęcia praktyczne. Zatem przedmioty zawodowe  teoretyczne będą realizowane w szkołach powiatowych.

Tak jest na przykład z nauką jazdy. Ze względu na bezpieczeństwo ucznia i instruktora te zajęcia muszą się odbyć w terminie późniejszym. Nauka jazdy na kat. B czy T (bezpłatna) jest w wielu klasach szkół powiatowych przedmiotem obowiązkowym (technik pojazdów samochodowych, technik rolnik). Nie da się także przeprowadzić zajęć praktycznych on-line w technikum hodowli koni.  Nauczyciele zdecydowali zatem, że teraz zrealizują więcej teorii. Praktyki zawodowe, zgodnie z rozporządzeniem MEN, będzie można zrealizować do końca wakacji.

            Organizacja nauki zdalnej wygląda różnie, szkoły powiatowe wybrały rozwiązania najbardziej odpowiadające potrzebom uczniów i nauczycieli. Czasami jest to mail klasowy, na który wysyłane są materiały, czasami grupa na FB, a innym razem strona internetowa placówki, gdzie można pobrać potrzebne materiały.  

            Nauczyciele utrzymują kontakt z uczniami. Klasy w szkołach powiatowych nie są zbyt liczne, a to sprzyja bliższym relacjom. Łatwiej zorganizować spotkanie on-line, porozmawiać o problemach z wychowawcą. Korzysta się z telefonów, komunikatorów. Cieszy fakt, że młodzież podchodzi ze zrozumieniem do zaistniałej sytuacji.

            Nauka zdalna nie jest łatwa dla uczniów (wymaga więcej samodyscypliny) ani dla nauczycieli.

Szkoły powiatowe podeszły do tego z dużym zaangażowaniem i powagą. Ważne, by młodzież została w domach dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Nauczyciele z Czarnocina, Bujen,  Szydłowa, Wolborza i Sulejowa  przekazują tę lekcję odpowiedzialności swoim uczniom.

            Jednak szkoły powiatowe prowadzą szereg kwalifikacyjnych kursów zawodowych i policealnych szkół dla dorosłych. Tutaj też zajęcia będą odbywać się zdalnie tak, aby wszystko udało się zrealizować do zakończenia terminu nauki.

Podobne artykuły