Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok

Kategoria: Informacje   Dodano: 25 czerwca 2024    Wyświetleń: 183   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego i prezydium Rady

Nietypowo, bo już na III Sesji Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim VII kadencji, Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania za pracę wykonaną na rzecz Powiatu Piotrkowskiego i jego mieszkańców w 2023 r. De facto Rada oceniła działania swoich poprzedników, czyli działania Rady i Zarząd Powiatu VI kadencji, która upłynęła z końcem kwietnia tego roku. Przewodniczący Zarządu, Starosta Piotr Łączny, podziękował radnym poprzedniej kadencji, współpracownikom oraz wszystkim, z którymi ma okazję od niedawna pracować za wsparcie, podkreślając, że praca na rzecz mieszkańców powiatu to zasługa wielu osób oraz instytucji. W posiedzeniu uczestniczył także były Przewodniczący Zarządu - obecnie Wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Piotr Wojtysiak, który deklarował współpracę pomiędzy samorządem województwa a powiatem piotrkowskim. 

Ponadto Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Piotrkowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do realizacji projektu pn. "Rodzina w Centrum" współfinansowanego przez Unię, dzięki któremu dzieci z rodzin zastępczych otrzymają dodatkową pomoc w postaci zajęć socjoterapeutycznych, integracyjnych, psychologicznych, przygotowujących do dorosłego życia. Radni przyjęli także plany pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych  na II półrocze tego roku. Podjęte uchwały są dostępne na Portalu Mieszkańca.
 

Podobne artykuły