Zarząd Powiatu Piotrkowskiego uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Kategoria: Informacje   Dodano: 23 czerwca 2022    Wyświetleń: 106   Autor: Aneta Stępień

 

Radni Rady Powiatu podczas sesji 22 czerwca 2022 roku

Rada Powiatu Piotrkowskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok. Głosowania poprzedziło przyjęcie Raportu o stanie Powiatu za 2021 rok, sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalski (PCMD) za 2021 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w 2021 roku oraz stanu majątku, jakim zarządza samorząd powiatowy.


Radni, zatwierdzając raport finansowy z działalności PCMD z kolejnym ujemnym wynikiem finansowym placówki, przyjęli stanowisko z apelem o pilną konsolidację świadczeń medycznych dwóch piotrkowskich szpitali. Samorząd powiatowy, współfinansując leczenie pacjentów PCMD w latach 2016 - 2022 na poziomie 37 mln zł, nie jest w stanie dłużej ponosić tak ogromnych kosztów. Dlatego też zaapelował do Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów Ziemi Piotrkowskiej, Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego o podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu połączenie piotrkowskich szpitali - PCMD i Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Rakowskiej – wskazując, że na ten moment to jedyne, racjonalne rozwiązanie, które zapewni ciągłość świadczeń medycznych z zakresu położnictwa, ginekologii, neonatologii oraz pediatrii dla mieszkańców, nie tylko Powiatu Piotrkowskiego, ale miasta Piotrkowa Tryb. oraz ościennych powiatów.

Stanowisko Rady Powiatu Piotrkowskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku

Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak – Przewodniczący Zarządu Powiatu – podziękował Radzie Powiatu, jak i swoim współpracownikom ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz podległych mu jednostek, za dotychczasową współpracę, deklarując dalszą wytężoną pracę w obliczu nowych wyzwań, jakie czekają Powiat Piotrkowski w związku z trudną sytuacją gospodarczą i polityczną, mającą znaczący wpływ nie tylko na nasz kraj, ale całą Europę.

Starosta Wojtysiak odebrał także gratulacje od Rady Powiatu za wysoką lokatę Powiatu Piotrkowskiego w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za 2021 rok, a także za jubileusz 20-lecia pracy samorządowej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Podobne artykuły