Zapoznali się z nowymi przepisami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kategoria: Informacje   Dodano: 07 czerwca 2023    Wyświetleń: 165   Autor: Aneta Stępień

Uczestnicy szkolenia siedzą na krzesłach w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie

Blisko 70 osób wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. na temat zmian wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


W spotkaniu, które zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zespołów interdyscyplinarnych oraz pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji i kuratorzy sądowi z terenu powiatu piotrkowskiego. Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno – pomocowych, konsekwencje nowelizacji ustawy w kontekście do aktualnie obowiązujących programów realizowanych przez samorządy szczegółowo omówiła Renata Durda – certyfikowany superwizor i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktor naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie. Współorganizatorem szkolenia było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Podobne artykuły