Wybrano nowe władze Powiatu Piotrkowskiego

Kategoria: Informacje   Dodano: 02 maja 2024    Wyświetleń: 690   Autor: Aneta Stępień

Elbieta Ościk Członek Zarządu Powiatu, Starosta Piotr Łączny i Przewodniczący Rady Powiatu Bernard Matyszewski

 

Ukonstytuowana - Rada Powiatu Piotrkowskiego VII kadencji - wybrała Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz Starostę Powiatu, Wicestarostę i trzech Członków Zarządu Powiatu.


Zanim doszło do głosowań tajnych, radni powiatowi rekomendowali do pracy w Komisji Skrutacyjnej: Katarzynę Miśkiewicz - przewodniczącą oraz członków: Sylwestra Ossowskiego i Mariusza Stobieckiego. W pierwszym głosowaniu zgłoszono dwóch kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu - Bernarda Matyszewskiego i Krzysztofa Kondaszewskiego. Na 21 radnych - 11. zagłosowało za kandydaturą Bernarda Matyszewskiego. Głosowanie nad wyborem Starosty Powiatu było pomyślne dla Piotra Łącznego, który otrzymał 12 głosów "za", pozostali radni zagłosowali za kandydaturą Roberta Kukulskiego. Spośród trzech radnych zgłoszonych na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Powiatu - Marcina Strumiłły, Michała Szymańskiego i Krzysztofa Kondaszewskiego, większość radnych zdecydowała o wyborze dwóch pierwszych kandydatów. W ostatnich tajnych głosowaniach wybrano na Wicestarostę Powiatu Michała Tokarskiego, a na Członków Zarządu Powiatu - Elżbietę Ościk, Bartosza Borkowskiego i Michała Małeckiego. 

Nowo wybranym władzom Powiatu Piotrkowskiego gratulowali obecni na I sesji Rady Powiatu: Wicewojewoda Łódzki Marek Mazur, ustępujący Członkowie Zarządu Powiatu VI kadencji - Starosta Piotr Wojtysiak, Wicestarosta Dariusz Magacz oraz Członkowie Zarządu Stanisław Cubała i Oskar Kuliński, Wójt Gminy Gorzkowice Alojzy Włodarczyk oraz niebawem ustępujący Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek. W sesji wzięli udział także Skarbnik Powiatu Janusz Misztela i Sekretarz Powiatu Ireneusz Czerwiński, który wspólnie z Wiceprzewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim Olgą Gosławską wręczył radnym zaświadczenia o wyborze.

Podobne artykuły