Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Piotrkowskiego

Kategoria: Informacje   Dodano: 23 czerwca 2020    Wyświetleń: 365   Autor: Aneta Stępień

Rada Powiatu Piotrkowskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Piotrkowskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok oraz wotum zaufania, przyjmując Raport o stanie powiatu piotrkowskiego za 2019. Głosowanie poprzedzono sprawozdaniem na temat sytuacji ekonomicznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka, które omówił profesor Piotr Woźniak.


Świadczenia zdrowotne wykonane dla mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej przez PCMD w 2019 roku, które przyniosły ujemny wynik finansowy w wysokości 8,7 mln złotych a nie zostały zrefundowane m.in. przez NFZ, sfinansuje samorząd Powiatu Piotrkowskiego z własnych środków. Dyrektor Woźniak przedstawił natomiast swoją koncepcję rozwoju podstawowego profilu działalności szpitala, opartej przede wszystkim na opiece nad matką i dzieckiem oraz zmianach w organizacji bądź rezygnacji ze świadczeń, które przynoszą straty PCMD i których placówka nie ma obowiązku prowadzić, zwłaszcza, że boryka się z problemami kadrowymi.  Radni powiatowi przychylili się także głosując za przyjęciem uchwały budżetowej do wprowadzenia kolejnych zadań inwestycyjnych. Uwolnione po pierwszym przetargu na przebudowę dróg powiatowych środki umożliwią realizację takich zadań jak:

  1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Kłudzice - Kałek
  2. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3106E w Sulejowie ul. Jagiełły i ul. Klasztorna 
  3. Utwardzenie poboczy drogi powiatowej Nr 3313E w m. Grabina Wola
  4. Utwardzenie tłuczniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Dobrenice - granica powiatu
  5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów
  6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków – Jeżów” – Remont wiaduktu w m. Siomki i 1 km drogi wraz ze skrzyżowaniami na Krzyżanów i na Wolę Krzysztoporską
  7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 Stara - Skórkowice - Żarnów
  8. Zakup gruntów zajętych pod drogi powiatowe

Jednocześnie Rada Powiatu wyraziła zgodę na powierzenie w zarząd drogi powiatowej Sulejów-Krasik gminie Aleksandrów, drogi powiatowej Kruszów-Kalska Wola gminie Czarnocin i drogi powiatowej Siomki-Glina gminie Wola Krzysztoporska. Samorządy wymienionych gmin chcą bowiem aplikować o dofinansowanie inwestycji drogowych w kolejnym rozdaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Porozumienie z gminami zwiększa bowiem szansę na maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych na poprawę sieci dróg w powiecie piotrkowskim na rzecz mieszkańców.

Podobne artykuły