Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w powiecie piotrkowskim

Kategoria: Informacje   Dodano: 05 lutego 2024    Wyświetleń: 705   Autor: Aneta Stępień

Budynek Hawana Centrum

W powiecie piotrkowskim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisją Lekarską, która przyjmować będzie w lokalu nr 106 (I piętro) w budynku Hawana Centrum w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Narutowicza 9/13, powinno stawić się blisko 640 osób. 


Do stawienia się w kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 3. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Zgodnie z Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. ww. komisja obsługiwać będzie osoby podlegające zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej z 11 niżej wymienionych gmin w następujących dniach:

 • z gminy Rozprza – 6, 7, 8 lutego;
 • z gminy Łęki Szlacheckie – 9 lutego;
 • z gminy Moszczenica – 9, 12, 13, 14 lutego;
 • z gminy Czarnocin – 14 lutego;
 • z gminy Grabica – 15, 16 lutego;
 • z gminy Aleksandrów – 16 lutego;
 • z gminy Wolbórz – 19, 20, 21 lutego;
 • z gminy Ręczno – 21 lutego;
 • z gminy Wola Krzysztoporska – 22, 23, 26 lutego,
 • z gminy Sulejów – 26, 27, 28, 29 lutego oraz 1 marca;
 • z gminy Gorzkowice – 1, 4 marca;
 • kobiety – 5 marca
 • osoby powracające z badań – 6, 7 marca.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 1. CZYM JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, a także określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. JAKIE SĄ KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ?

Ustalono cztery kategorie wojskowe:

 • KATEGORIA „A” – zdolny do służby wojskowej
 • KATEGORIA „B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza to przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej);
 • KATEGORIA „D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • KATEGORIA „E” – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 1. CO POWINIENEŚ ZE SOBĄ ZABRAĆ NA KWALIFIKACJĘ?

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych,
 • dokumentację dotyczącą orzeczonego stopnia o niepełnosprawności,
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje.

Podobne artykuły