Warsztaty kompetencji w Wolborzu

Kategoria: Informacje   Dodano: 31 maja 2023    Wyświetleń: 160   Autor: Aneta Stępień

Drukarka 3 D

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (SRK NUB) wspólnie z Powiatem Piotrkowskim oraz Łódzkim Kuratorium Oświaty zorganizowała warsztaty - ,,Nowoczesne doradztwo zawodowe w łódzkiem – Warsztaty Powiat Piotrkowski’’.


Celem spotkania było wdrożenie strategii działań rozwijających kompetencje kadry w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wykorzystania kwalifikacji rynkowych w procesie kształcenia. Inicjatywa bazuje na wykorzystaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU2030). Warsztaty były zorganizowane w formie stacjonarnej i były bezpłatne. Podczas wydarzenia były zaprezentowane mobilne laboratoria dla wiodących kwalifikacji rynkowych, a także była okazja do ich przetestowania i konsultacji z ekspertami branżowymi. Dodatkowo jednym z praktycznych elementów była możliwość zapoznania się z wirtualnymi środowiskami edukacyjnymi, umożliwiającymi przygotowanie do zdobycia kwalifikacji istotnych na rynku pracy.  W warsztatach brał udział Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego – Dariusz Magacz, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe - Piotr Fałek oraz zaproszeni dyrektorzy szkół, samorządowcy z gmin powiatu piotrkowskiego i ościennych powiatów oraz nauczyciele.

 

Podobne artykuły