Ty też możesz otrzymać Kartę Seniora

Kategoria: Informacje   Dodano: 09 września 2021    Wyświetleń: 226   Autor: Aneta Stępień

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to program wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia mieszkających w regionie łódzkim. Jego głównym zadaniem jest promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów oraz zachęcanie ich do korzystania z dóbr kultury, edukacji, czy sportu.


Ma też umożliwić starszym osobom rozwijanie pasji i zainteresowań oraz promować aktywne formy spędzania wolnego czasu. Posiadacze Karty Seniora Województwa Łódzkiego obecnie mogą korzystać z uprawnień i zniżek u 54 partnerów programu. Wśród nich są jednostki samorządu województwa, instytucje oraz przedsiębiorstwa. Ich wykaz dostępny jest na stronie www.bip.rcpslodz.pl.

Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna jest bezterminowo. Wnioski o karty można składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, tam też można uzyskać wszystkie informacje na temat tego programu: www.rcpslodz.pl

Podobne artykuły