PCMD cały czas udziela świadczeń szpitalnych

Kategoria: Informacje   Dodano: 20 stycznia 2023    Wyświetleń: 125   Autor: K. Szyposzyńska

Starosta Piotr Wojtysiak, członkowie Zarządu oraz Radni znajdują się w sali konferencyjnej Starostwa.

W czasie LXI Sesji Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zostały poruszone tematy związane między innymi z przekazywaniem świadczeń medycznych przez Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz bieżącymi inwestycjami prowadzonymi przez samorząd powiatowy.


Podczas posiedzenia Starosta Piotr Wojtysiak dokonał podsumowania procesu przekazywania przez Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) świadczeń z zakresu położnictwa, ginekologii, neonatologii oraz pediatrii na rzecz Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (SSW). Podkreślił, że Powiat Piotrkowski spełnił wszystkie warunki postawione przez Samorząd Województwa Łódzkiego, który dla SSW jest organem prowadzącym: ograniczył działalność szpitalną PCMD w ww. zakresach, bezpłatnie użyczy budynek przy ul. Roosevelta na czas nieokreślony, w formie darowizny i bezpłatnego użyczenia przekaże sprzęt medyczny niezbędny do realizacji świadczeń, uregulował sprawy pracownicze związane z kadrą PCMD.
Zaznaczył również, iż nie było ani jednego dnia przerwy w ramach udzielania przez PCMD świadczeń z zakresu położnictwa - to w kontekście ostatnich nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej mówiących o rzekomym zaprzestaniu ich wykonywania przez ten podmiot medyczny. Cały Szpital funkcjonuje oraz realizuje świadczenia, a samorząd powiatowy zrobił wszystko, aby od 1 lutego 2023 r. były one udzielane przez Szpital Wojewódzki.
Przedmiotem posiedzenia były także: Sprawozdanie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Piotrkowskiego za 2022 r., a także informacje dotyczące realizacji Rządowego programu kompleksowego wsparcia rodziny „Za życiem” i planowanych kosztów związanych z działalnością Powiatowego Centrum Przesiadkowego Piotrków Trybunalski, którego uruchomienie zaplanowane jest na miesiąc luty.
Ponadto, Radni podjęli uchwały Rady Powiatu m.in. w sprawach: emisji obligacji, zmian w budżecie Powiatu, przyznania dotacji celowej na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację „Alter Med” oraz na prowadzenie świetlicy podwórkowej „Cztery Pory Roku” i świetlicy środowiskowej w Przygłowie w okresie trwałości po zakończeniu Projektu „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”.
Uczestnicy Sesji wsparli powiatową puszkę WOŚP-ową, co cieszy także ze względu na fakt, że Powiat Piotrkowski tegoroczny 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Ziemi Piotrkowskiej współorganizuje z jednym z piotrkowskich sztabów, a mianowicie ze Sztabem WOŚP Piotrków Trybunalski #3657.

Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się na oficjalnym fanpage Powiatu Piotrkowskiego: FB/PowiatPiotrkowski: https://www.facebook.com/photo?fbid=552813233551303&set=pcb.552814233551203

Członek zarządu trzyma puszkę WOŚP. Obok w sali konferencyjnej Starostwa stoi pracownik  Starostwa. W tle napis i logo Powiat Piotrkowski Prosto z serca.

Podobne artykuły