Straż Pożarna podsumowała działania za 2023 rok

Kategoria: Informacje   Dodano: 07 lutego 2024    Wyświetleń: 556   Autor: Aneta Stępień

Starosta wręcza statuetkę Komendantowi OSP w Sulejowie

700 zdarzeń mniej, w porównaniu z 2022 rokiem, odnotowała w 2023 roku Państwowa Straż Pożarna w Piotrkowie Trybunalskim. Służby ratownicze do wypadków wyjeżdżały średnio co 8 godzin a do pożarów co 20 godzin. Zawodowych strażaków wspierali w tych działaniach druhowie z jednostek OSP, których na terenie powiatu piotrkowskiego jest 140, z czego 27 w Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.


Ubiegłoroczną działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i akcji ratowniczych podsumowano podczas Narady rocznej Starosty Powiatu Piotrkowskiego, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. W podziękowaniu za całoroczną służbę Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak wraz z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorzem Janowskim, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piotrkowie Trybunalskim druhem Tadeuszem Karczem i Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Pawłem Delą nagrodził druhów, jednostki OSP oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze, którzy wyróżnili się swoją działalnością w strukturach OSP w 2023 roku.

Są wśród nich:

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejowie – łącznie 102 wyjazdy

Druhna Aneta Kolasińska z OSP w Przygłowie – 68 wyjazdów

Druhna Agnieszka Krupa z OSP w Woli Krzysztoporskiej - 40 wyjazdów

Druhna Patrycja Rybak z OSP w Wolborzu – 34 wyjazdy

Druhna Katarzyna Skowrońska z OSP w Przygłowie – 34 wyjazdy

Druh Bartłomiej Kolasiński z OSP w Przygłowie – 68 wyjazdów

Druh Robert Rybak z OSP w Wolborzu – 64 wyjazdy

Druh Bogumił Zarzycki z OSP w Wolborzu – 60 wyjazdów

Za gotowość operacyjno – techniczną wyróżniono naczelników następujących jednostek:

Druha Jakuba Kuźnickiego - Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy,

Druha Sławomira Ogrodnika - Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach,

Druha Bartłomieja Kolasińskiego - Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie,

Druha Piotra Skrobka - Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy,

Druha Norberta Nawrockiego - Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Srocku,

Druha Dawida Magierę - Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Krzysztoporskiej,

Druha Roberta Rybaka - Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.

W podziękowaniu za zaangażowanie, podejmowane inicjatywy, udział i osiągnięcia w I Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy oraz zawodach sportowo – pożarniczych wyróżniono 7 z 71 działających Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu piotrkowskiego:

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Gomulinie wraz z opiekunem druhem  Przemysławem Adamusem,

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Jarostach wraz z opiekunem druhem  Marcinem Adamczykiem,

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Kamocinie wraz z opiekunem druhem  Przemysławem Błachowiczem,

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Pożarniczej w Moszczenicy wraz z opiekunem druhem Michałem Gadulą,

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Proszeniu wraz z opiekunem druhem Ryszardem Mazurkiewiczem,

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Przygłowie wraz z opiekunem druhem Bartłomiejem Kolasińskim,

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Starej Wsi wraz z druhem Zbigniewem Stańczakiem.

Podobne artykuły