RUSZA POWIATOWA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kategoria: Informacje   Dodano: 09 maja 2022    Wyświetleń: 232   Autor: Aneta Stępień

Młodzi chłopcy stoją na baczność w mundurach wojskowych

565 osób zostało wezwanych do tegorocznej kwalifikacji wojskowej, która dla mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego rozpoczyna się 10 maja i potrwa do 7 czerwca.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej są mężczyźni urodzeni w roku 2003 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej bądź zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Powiatowa Komisja Lekarska w Piotrkowie Trybunalskim będzie mieściła się w budynku Hotelu ALTAMIRA w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Romana Dmowskiego 38c.

Zgodnie z wojewódzkim planem, ww. komisja obsługiwać będzie osoby podlegające zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej z 11 niżej wymienionych gmin w następujących dniach:

 • z gminy Wolbórz – 10, 11 maja;
 • z gminy Sulejów – 11-16 maja;
 • z gminy Wola Krzysztoporska – 17, 18 maja;
 • z gminy Aleksandrów – 18, 19 maja;
 • z gminy Ręczno – 19 maja;
 • z gminy Czarnocin – 20 maja;
 • z gminy Grabica – 23, 24 maja;
 • z gminy Łęki Szlacheckie – 24 maja;
 • z gminy Rozprza – 25- 27 maja;
 • z gminy Gorzkowice – 27- 31 maja;
 • z gminy Moszczenica – 31 maja; 1, 2 czerwca;
 • kobiety – 3 czerwca;
 • osoby powracające z badań – 6, 7 czerwca.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 1. CZYM JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Kwalifikacja wojskowa to proces, który ukierunkowany jest na określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej. Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, a także określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. JAKIE SĄ KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ?

Ustalono cztery kategorie wojskowe:

 • KATEGORIA „A” – zdolny do służby wojskowej
 • KATEGORIA „B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza to przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej
 • KATEGORIA „D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
 • KATEGORIA „E” – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

 1. CO POWINIENEŚ ZE SOBĄ ZABRAĆ NA KWALIFIKACJĘ?

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
 • posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych,
 • dokumentację dotyczącą orzeczonego stopnia o niepełnosprawności,
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Podobne artykuły