Rekordowy rok dla inwestycji drogowych w powiecie

Kategoria: Informacje   Dodano: 10 listopada 2021    Wyświetleń: 354   Autor: Aneta Stępień

O kolejnych, ponad 30 km przebudowanych dróg i blisko 13 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, powiększyła się lista inwestycji drogowych 2019-2021, realizowanych w tym roku w Powiecie Piotrkowskim. Spośród 32 tegorocznych zadań, 22 wykonanych zostało przy wsparciu finansowym samorządów gminnych, a na 7 inwestycji pozyskano rekordowe dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 19,3 mln złotych. 


Podczas ostatniego terenowego przeglądu wykonanych i planowanych do realizacji w przyszłym roku inwestycji, członkowie Zespołu ds. rozwoju sieci dróg powiatowych mieli okazję zobaczyć kolejne odcinki dróg w gminach Aleksandrów, Sulejów, Wolbórz, Moszczenica i Czarnocin.

Gmina Aleksandrów

Największą inwestycją zrealizowaną na terenie gminy na drodze powiatowej Sulejów - Krasik jest 4,3 km odcinek przez miejscowość Rożenek. Inwestorem tego zadania był samorząd gminny, który na to zadanie pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 837 tysięcy złotych. Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak pogratulował Wójtowi Gminy Aleksandrów Pawłowi Mamrotowi i Dionizemu Głowackiemu radnemu powiatowemu, wzorowo wykonanej przebudowy drogi, której całkowita wartość wyniosła 1,6 mln złotych oraz pozyskania 2,7 mln złotych (z Rządowego Funduszu Polski Ład) na modernizację drogi powiatowej Sulejów - Niewierszyn (3,3 km), która zostanie zrealizowana w 2022 roku. Zadeklarował także, podobnie jak w przypadku inwestycji w Rożenku, partycypację w kosztach przebudowy drogi. Dodajmy, że Powiat Piotrkowski etapowo prowadzi inwestycje na drodze powiatowej Stara - Skórkowice. W tym roku odnowiono 0,8 km odcinek za 168 tysięcy złotych a samorząd powiatowy zamierza kontynuować przebudowę tej drogi w roku przyszłym. 

Gmina Sulejów

Zmodernizowano dwa odcinki drogi powiatowej Piotrków - Godaszewice w miejscowości Koło, o łącznej długości 0,6 km, za prawie 400 tysięcy złotych, we współpracy z Gminą Sulejów, która dołożyła 100 tysięcy złotych. Dodatkowy zastrzyk finansowy, jaki przeznaczyła Rada Powiatu Piotrkowskiego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie, umożliwił wykonanie, w ramach bieżącego utrzymania dróg, odmulania i odtwarzania rowów, które obecnie są prowadzone właśnie w Kole. 

Gmina Wolbórz

W ciągu wspomnianej drogi powiatowej Piotrków - Godaszewice, wspólnie z Gminą Wolbórz, Powiat Piotrkowski odnowił kolejny kilometr - od łuku drogi na Bronisławów w kierunku Lubiaszowa. Natomiast droga ta jest całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego od Golesz do Studzianek, gdzie trwają roboty drogowe na 5 km odcinku, realizowane tym razem przez Gminę Wolbórz, która pozyskała na ten cel 8,2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W budżecie Powiatu Piotrkowskiego zabezpieczono w 2021 i 2022 roku wkład własny w wysokości nieco ponad 1 mln złotych. Całkowita wartość zadania to 10,3 mln złotych. Trwają także prace, związane z profilowaniem łuku ul. Reymonta w Wolborzu, których koszt - 214 tysięcy złotych - poniesie samorząd powiatowy.

Gmina Moszczenica

Gmina Wolbórz ma także swój finansowy udział (100 tysięcy złotych), obok Gminy Moszczenica (150 tysięcy złotych) i samorządu powiatowego (299 tysięcy złotych), w przebudowę drogi powiatowej Kuznocin - Baby na odcinku 1,7 km. Inwestycję zrealizowano za prawie 550 tysięcy złotych. W samych Babach wybudowany zostanie także 700 metrowy chodnik przy ul. Sportowej za 211 tysięcy złotych. W przyszłym roku Powiat planuje rozpocząć modernizację drogi powiatowej w Gościmowicach. W I etapie przebudowany zostanie kilometrowy odcinek. 

Gmina Czarnocin

Terenowy przegląd inwestycji drogowych z udziałem Starosty Powiatu Piotra Wojtysiaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Bernarda Matyszewskiego, Wicestarosty Powiatu Dariusza Magacza, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Roberta Pielużka, Członka Zarządu Powiatu Elżbiety Ościk, Radnych Powiatowych Grażyny Lasek, Katarzyny Miśkiewicz, Krzysztofa Mroczkowskiego, Krzysztofa Rawickiego, Janusza Błaszczyńskiego, Ireneusza Czerwińskiego Sekretarza Powiatu, Dyrektora Zbigniewa Starosty i Mariusza Stobieckiego z Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie, zakończył przejazd członków Zespołu drogą powiatową Kruszów - Kalska Wola, która także wymaga przebudowy. Jednak ustalono będzie to możliwe przy pozyskaniu środków zewnętrznych.   

Łącznie na terenie wizytowanych gmin wykonano 22,5 kilometrów dróg i 6,3 km ciągów pieszo-rowerowych za łączną kwotę 23,2 miliona złotych, w partnerstwie z samorządami gminnymi i przy wsparciu ze środków zewnętrznych.  W całym Powiecie w 2021 roku odnowiono prawie 31 km dróg i 12,8 ciągów pieszo-rowerowych.

Podobne artykuły