Radni podejmują działania na temat przyszłości PCMD

Kategoria: Informacje   Dodano: 22 września 2022    Wyświetleń: 487   Autor: Aneta Stępień

Członkowie Zarządu wraz z Radnymi siedzą przy stole w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

Samorząd Powiatu Piotrkowskiego jest gotowy z dniem 1 stycznia 2023 roku przekazać ginekologię, położnictwo, pediatrię i neonatologię do Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.


Nie oznacza to jednak połączenia piotrkowskich szpitali, o co Powiat już w czerwcu występował do Samorządu Województwa Łódzkiego. W ostatnim dniu sierpnia Samorząd Województwa Łódzkiego odpowiedział, że jest zainteresowany jedynie przejęciem świadczeń szpitalnych. Aby jednak mogło dojść do zmiany realizatora usług z zakresu ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii, Urząd Marszałkowski w Łodzi postawił warunki, których spełnienie w opinii prawnej, przedstawionej podczas posiedzeń Komisji i sesji Rady Powiatu, są nieprecyzyjne i budzą wątpliwości, co do zgodności z przepisami Ustawy o Działalności leczniczej i z Ustawy o Finansach Publicznych. W związku z tym, w trosce o zapewnienie ciągłości niezwykle potrzebnej dla pacjentek i małych pacjentów Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb.(PCMD) opieki medycznej, Samorząd Powiatu Piotrkowskiego, w przyjętym przez Radę Powiatu stanowisku, wyraził swoją gotowość do przekazania z dniem 1 stycznia 2023 roku świadczeń szpitalnych do Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Zadeklarowano w tej kwestii wsparcie w postaci możliwości kontynuacji tychże świadczeń w dotychczasowej lokalizacji na podstawie ogólnie obowiązujących zasad. Jednocześnie zobowiązano dyrekcję PCMD do przedstawienia - z końcem września tego roku - Programu Naprawczego, z uwzględnieniem ograniczenia działalności szpitalnej w PCMD i wypowiedzenia kontaktu z NFZ na te świadczenia.

Zdaniem Zarządu i Rady Powiatu obecna sytuacja, w której znalazł się samorząd powiatowy nie jest wynikiem złego zarządzania PCMD, a jedynie efektem wycofania się Ministerstwa Zdrowia z procedowania, zapowiadanej od 2019 roku Ustawy, która miała zrestrukturyzować i oddłużyć szpitale powiatowe. Przez 3 lata Powiat Piotrkowski finansował dla pacjentów świadczenia medyczne z kredytu, który w obecnej chwili wynosi 36 mln złotych i nadal rośnie o 1,2 mln złotych miesięcznie. Związane jest to z różnicą pomiędzy realnymi kosztami ponoszonymi przez szpital na poszczególne procedury medyczne, a wyceną i środkami finansowymi, które szpital otrzymuje w ramach kontraktu z NFZ. Na dalsze kredytowanie działalności szpitala nie pozwala Samorządowi Powiatu Piotrkowskiego Ustawa o Finansach publicznych.

Podobne artykuły