Radni obradowali na przedostatniej Sesji

Kategoria: Informacje   Dodano: 21 marca 2024    Wyświetleń: 176   Autor: K. Szyposzyńska

Władze Powiatu oraz uczestnicy sesji znajdują się w sali konferencyjnej Starostwa

Zakończyła się LXXVII Sesja Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, przedostatnia w tej kadencji Powiatu. Starosta Piotr Wojtysiak w Sprawozdaniu z prac Zarządu między sesjami dokonał podsumowania realizacji większości bieżących inwestycji.


Starosta poinformował, że trwają już prace budowlane związane z projektem „Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu” i że został też wyłoniony wykonawca, który zajmie się realizacją termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie. Odnośnie tej placówki oświatowej Starosta przekazał jeszcze jedną dobrą informację - od września 2024 r. powstanie w niej Oddział sportowy o profilu piłka nożna.
Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową - Starosta zaznaczył, że w Gorzkowicach, Gościmowicach, Milejowie i Tomawie nastąpiło przekazanie placów budowy, a modernizacja drogi powiatowej w Kłudzicach rozpoczęła się właśnie w tym tygodniu.
W dalszej części posiedzenia Radni rozpoczęli głosowanie uchwał w sprawach m.in. dotyczących określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, powierzenia Gminom Łęki Szlacheckie oraz Ręczno zadania publicznego z zakresu letniego utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych Powiatu Piotrkowskiego położonych na terenie gminy, a także udzielania przez Powiat pomocy rzeczowej Gminie Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
W dzisiejszym posiedzeniu na zaproszenie władz powiatowych uczestniczyli włodarze reprezentujący gminy wchodzące w skład Powiatu Piotrkowskiego.
Ostatnia Sesja w tej kadencji samorządu powiatowego zaplanowana jest na dzień 2 kwietnia.
Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się na oficjalnym fanpage Powiatu Piotrkowskiego: https://www.facebook.com/photo/?fbid=803785865120704&set=pcb.803786165120674

Starosta przemawia podczas sesji

Podobne artykuły