Rada Powiatu zdecydowała o kolejnych inwestycjach

Kategoria: Informacje   Dodano: 18 stycznia 2024    Wyświetleń: 391   Autor: Aneta Stępień

Starosta przemawia z mównicy, obok siedzi prezydium Rady Powiatu

Rada Powiatu Piotrkowskiego jednomyślnie przeznaczyła kolejne środki na inwestycje drogowe w powiecie. Planowane wydatki dotyczą m.in. modernizacji dróg Antonielów-Mierzyn, ul. Warszawskiej w Gorzkowicach, w Łęcznie, Tomawie, Gościmowicach i Kłudzicach. Umożliwi to rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów z wykonawcami, o czym informował na ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta Piotr Wojtysiak.   


Temat prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. od 2017 roku cyfryzacji i modernizacji zasobów geodezyjnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego omówił Geodeta Powiatowy Piotr Karwulewicz. Dzięki pozyskanym środkom unijnym udało się przede wszystkim spełnić wymogi Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli obsługi geodetów i prowadzonych przez nich prac geodezyjnych wyłącznie poprzez e-usługi. Dostęp do wspomnianych e-usług jest możliwy także dla klientów indywidualnych, z każdego miejsca w Polsce, poprzez platformę Geoportal Powiatu Piotrkowskiego. Oznacza to, że wszelkie geodezyjne sprawy urzędowe można załatwić bez wizyty w urzędzie.

Obecnie piotrkowskie Starostwo realizuje trzeci projekt przy wsparciu funduszy zewnętrznych pozyskanych przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, którego Powiat Piotrkowski jest beneficjentem razem z 8 innymi powiatami.

Jednym z zadań tego przedsięwzięcia jest obowiązkowa - bo wynika wprost ze wspomnianej Ustawy - modernizacja bazy ewidencji budynków i gruntów. Jego realizację poprzedziły spotkania informacyjne przedstawicieli firmy MGGP z mieszkańcami obrębów, na których rozpoczynają się w chwili obecnej prace pomiarowe w terenie. Zadanie zakłada zebranie danych o budynkach i gruntach w 157 z 350 obrębów powiatu piotrkowskiego. Łączny koszt tego projektu to 9,7 mln złotych.

Radni wyrazili także zgodę na m.in. przyznanie dotacji na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację "Alter Med", świetlic podwórkowych "Cztery Pory Roku", funkcjonujących w gminach: Moszczenica, Grabica, Sulejów i Wolbórz oraz świetlicy środowiskowej w Przygłowie, prowadzonej przez ZHP w okresie trwałości po zakończeniu Projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych". Z usług tych może korzystać 10 osób dorosłych oraz 120. dzieci i młodzieży.

Gminie Grabica, która realizuje zadanie własne Powiatu Piotrkowskiego z zakresu oświaty udzielono zgody na czteroletniego liceum ogólnokształcącego i dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Rada Powiatu postanowiła także zwiększyć kwotę na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

Podobne artykuły