Rada Powiatu zapoznaje się z raportem o stanie powiatu za 2022 rok

Kategoria: Informacje   Dodano: 19 maja 2023    Wyświetleń: 346   Autor: Aneta Stępień

Radni podczas posiedzenia w Starostwe Powiatowym

Rada Powiatu Piotrkowskiego przed piątkową sesją otrzymała Raport o stanie Powiatu Piotrkowskiego za 2022 rok. Jego najważniejsze aspekty przedstawił w czasie posiedzenia Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, który zwrócił uwagę na szczególne uwarunkowania polityczno-finansowe minionego roku, na które ogromny wpływ miała agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen energii, towarów i usług czy galopująca inflacja.


Budżet i inwestycje

Szczegółowo omówiony został budżet powiatu (dochody: 96 mln złotych, wydatki 104 mln złotych), z którego 20 mln złotych przeznaczono  na wydatki majątkowe. Dzięki pozyskaniu środków przez Powiat z funduszy unijnych, programów krajowych i dotacji od samorządów gminnych w wysokości 41,2 mln złotych udało się zrealizować 27 projektów inwestycyjnych: drogowych, społecznych, gospodarczych, edukacyjnych i administracyjnych. W minionym roku przebudowano ponad 21 km dróg i chodników za prawie 24 mln złotych przy udziale gmin: Wolbórz, Moszczenica, Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice i Sulejów.

Powiat zainwestował blisko 1,5 mln złotych by zaadaptować budynek przy ul. Dąbrowskiego 12, gdzie stworzono przyjazne warunki dla interesantów Wydziału Komunikacji i jednostek organizacyjnych powiatu: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Powiat zaoszczędzi w ten  sposób na wysokich kosztach utrzymania dawnej siedziby Starostwa przy Al. 3 Maja 33, która w najbliższym czasie zostanie wystawiona do sprzedaży.

Zdrowie

Jedną z najtrudniejszych decyzji minionego roku, poprzedzoną wielogodzinnymi dyskusjami, było zapewnienie mieszkańcom regionu ciągłości świadczeń szpitalnych z zakresu ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii, co udało się zrealizować, a pacjenci mieli i nadal mają zabezpieczony dostęp do opieki medycznej. Koszt jaki Powiat musiał ponieść, aby dla mieszkańców nic się nie zmieniło, gdyż leczą się oni dokładnie w tym samym miejscu, z tym samym personelem medycznym i na tym samym sprzęcie, to ok. 10 mln złotych.

Oświata

W centrum wszelkich zadań realizowanych przez powiat zawsze był człowiek. Blisko 4,2 mln złotych pozyskano na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej powiatowych szkół. To właśnie z myślą o blisko 4 tysiącach uczniów codziennie przyjeżdżających do Piotrkowa, by się uczyć, powiat wybudował Powiatowe Centrum Przesiadkowe (3,5 mln złotych) w miejscu dawnego, straszącego wyglądem, dworca PKS.

Pomoc społeczna

Prawie 10 mln złotych dodatkowych, bo pozyskanych środków, wydatkowano na wsparcie osób potrzebujących pomocy, dzieci z rodzin zastępczych, niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych, a także matek, które chciały podjąć pracę.

Sprawna administracja

200 osób codziennie załatwia sprawy w piotrkowskim Starostwie. W ciągu 2022 roku w urzędzie przyjęto blisko 50 tysięcy interesantów. Najwięcej w Wydziale Komunikacji, ale także w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa. Z myślą o rozwoju e-usług geodezyjnych od dwóch lat modernizowane są do wersji cyfrowej zasoby, którymi dysponuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Ten niezwykle kosztowny proces jest możliwy dzięki pozyskanym unijnym środkom w wysokości blisko 5 mln złotych, a jego kontynuacja będzie możliwa dzięki pozyskaniu kolejnych pieniędzy w wysokości 9,7 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Działania samorządu Powiatu Piotrkowskiego i pracowników Starostwa oraz podległych powiatowi jednostek są nadal poddawane ocenie ekspertów Związku Powiatów Polskich. W zeszłorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Powiat zajął I miejsce w województwie łódzkim i VII miejsce w kraju w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców.

Szczegółowy Raport o stanie Powiatu Piotrkowskiego za 2022 rok – zapraszamy do lektury

Prezentacja działań samorządu Powiatu Piotrkowskiego 2022 roku   

Podobne artykuły