Rada Powiatu powołała członków 5. stałych komisji

Kategoria: Informacje   Dodano: 23 maja 2024    Wyświetleń: 356   Autor: Aneta Stępień

Radni podczas sesji Rady Powiatu

Rada Powiatu w Piotrkowe Trybunalskim jednomyślnie wybrała składy komisji stałych oraz ich przewodniczących. Jest to konieczne z uwagi na sprawne funkcjonowanie organu uchwałodawczego w nowej kadencji. Powołano członków 2 ustawowych komisji oraz dodatkowo 3 komisji, które opiniować będą uchwały Rady Powiatu.


Komisja Rewizyjna

Sylwester Ossowski – Przewodniczący Komisji

Andrzej Kosiorek – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie: Katarzyna Miśkiewicz, Robert Pielużek, Mariusz Stobiecki, Dariusz Wojtysiak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Katarzyna Miśkiewicz – Przewodnicząca Komisji

Członkowie: Krzysztof Kondaszewski, Andrzej Kosiorek, Robert Kukulski, Jerzy Łysoń, Sylwester Ossowski, Mariusz Stobiecki, Michał Szymański, Dariusz Wojtysiak

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Mariusz Stobiecki – Przewodniczący Komisji

Członkowie: Bartosz Borkowski, Tomasz Jakubiak, Michał Małecki, Elżbieta Ościk, Anna Pietraszko, Michał Tokarski

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Robert Pielużek – Przewodniczący Komisji

Członkowie: Bartosz Borkowski, Robert Kukulski, Michał Małecki, Elżbieta Ościk, Marcin Pawlikowski, Alicja Rybak, Marcin Strumiłło, Michał Szymański, Dariusz Wojtysiak

Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Anna Pietraszko – Przewodnicząca Komisji

Członkowie: Tomasz Jakubiak, Krzysztof Kondaszewski, Andrzej Kosiorek, Jerzy Łysoń, Elżbieta Ościk, Marcin Pawlikowski, Alicja Rybak, Mariusz Stobiecki, Marcin Strumiłło, Michał Tokarski

Do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Piotrkowskiego delegowano Tomasza Jakubiaka i Mariusza Stobieckiego. Natomiast nowym Przewodniczącym Rady Społecznej Powiatowego Centrum Medycznego został decyzją radnych – Sekretarz Powiatu Ireneusz Czerwiński. Powiat Piotrkowski w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego będą reprezentować - Starosta Piotr Łączny oraz Geodeta Powiatowy Piotr Karwulewicz.

Wszystkie podjęte na sesji uchwały oraz Raport o stanie Powiatu Piotrkowskiego za 2023 rok znajdują się na Portalu Mieszkańca - www.powiatpiotrkowski.esesja.pl

Podobne artykuły